Dziennik zajęć terapeutyczno-wyrównawczych

Dziennik opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 16 lipca 2009 r. Jest on przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze, takie jak:
– korekcyjno-kompensacyjne / terapii pedagogicznej,
– wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów,
– gimnastyki korekcyjnej,
– socjoterapii,
– rewalidacji,
– logopedyczne,
– tyflopedagogiczne,
– surdopedagogiczne,
– rehabilitacji,
– dogoterapii,
– arteterapii itp.
Dziennik można wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnzjalnych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Dziennik przewidziano dla 50 osób.

Wydawca: Harmonia
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 88
Wymiary: 20.5 x 29.5 cm
EAN: 5907502637572
Data wydania: 22-09-2009
Kategorie: nauki humanistyczne > pedagogika

Cena w sklepie: 14.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl