Działalność propagandowa służb informacyjno-wywiadowczych WP w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921

Celem pracy jest przedstawienie działalności propagandowej służb informacyjno-wywiadowczych Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, której przedmiotem byli żołnierze obu armii. Podstawowymi i najważniejszymi źródłami były materiały archiwalne zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie. Pozostałość po spuściźnie wytworzonej przez wywiad i kontrwywiad wojskowy została uporządkowana, uzupełniona o odzyskane, a dotychczas nieznane dokumenty, i zinwentaryzowana, w zespołach Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918-1921 oraz Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1918-1921.

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 209
Wymiary: 14,5×20,5 cm
Waga: 268
EAN: 9788373228825
Data wydania: 07-02-2005
Kategorie: historia > historia Polski

Cena w sklepie: 23.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl