Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Arkusz monitoringu rozwoju ucznia
Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
W książce znajduje się:
arkusz monitoringu rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (arkusz ten zawiera obszary, działy, podstawę programową, treści nauczania oraz polecenia i pytania skierowane do ucznia objętego badaniem wiadomości i umiejętności z różnych zakresów wynikających z realizacji podstawy programowej);
analiza jakościowa i ilościowa wyników przeprowadzonej diagnozy z wykorzystaniem opracowanego narzędzia badań, czyli arkusza monitoringu rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;
diagnoza rozwoju społeczno-emocjonalnego i poznawczego ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym – podsumowanie wyników jakościowych i ilościowych arkusza monitoringu rozwoju ucznia;
informacja o stopniu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej.
Książka została opracowana zgodnie z funkcjonującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 803).

Wydawca: Harmonia
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 160
Wymiary: 20.5×29 cm
EAN: 9788371347290
Data wydania: 25-09-2014
Kategorie: nauki humanistyczne > pedagogika

Cena w sklepie: 17.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl