Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Karty pracy

Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów koniecznych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przed-szkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. W teczce znajdują się karty pracy przeznaczone dla dzieci oraz instrukcja i tabela z punk¬tacją dla nauczyciela będąca informacją o stopniu opanowania przez dziecko wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej.
Tematyka kart pracy jest zgodna z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej z zakresu kompetencji i oczekiwanych osiągnięć dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szko¬le dotyczących: wychowania zdrowotnego, wychowania rodzinne¬go, obywatelskiego i patriotycznego, rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, edukacji przyrodniczej i edukacji plastycznej.
Karty pracy zostały opracowane zgodnie z obecnie funkcjonują¬cym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 803).

Wydawca: Harmonia
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 20
Wymiary: 22×30 cm
EAN: 9788371347368
Data wydania: 25-09-2014
Kategorie: nauki humanistyczne > pedagogika

Cena w sklepie: 29.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl