Blitzkrieg 1939 w Polsce. Nieznane fotografie z niemieckich archiwów

Album fotograficzny z nieznanymi dotąd szerzej zdjęciami z wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Na publikację składają się kolekcje trzech niemieckich fotografów-amatorów. Pierwszy z nich był oficerem batalionu łączności niemieckiej 1. Dywizji Piechoty, działającej w składzie Grupy Armii "Północ". Formacja ta uderzyła 1 września z terenów Prus Wschodnich z planem dotarcia do Warszawy. Zdjęcia nie są reżyserowane, czasem niezbyt poprawne aranżacyjnie, ale pokazują codzienność życia na zapleczu frontu. Trzeci zbiór prezentowanych fotografii został sporządzony przez oficera z jednostki bojowej SS. Na podstawie zdjęć można określić, że oddział ten działał na południu kraju, w rejonie rzeki San. Dokumentacja rozpoczyna się już po zakończeniu walk. Wartość dokumentalna tych zdjęć polega na przedstawieniu skali zniszczeń, porzuconego lub zdobytego uzbrojenia polskiego, miast w ówczesnym ich wyglądzie, śladów niedawnych jeszcze walk.

Wydawca: Bellona
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 128
Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
EAN: 9788311120990
Data wydania: 07-09-2012
Kategorie: albumy > historia

Cena w sklepie: 27.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl