Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza

Praktyka powierzania prywatnych sporów do rozstrzygnięcia osobom trzecim ma długą historię. Wraz z rozwojem sądownictwa państwowego bynajmniej nie zanika, ale podlega coraz dokładniejszej regulacji. Tak stało się też w prawie rzymskim. Ewolucyjnie rozwijało się w nim prawne unormowanie umowy arbitrażowej (compromissum), mocą której strony poddawały oznaczony spór rozstrzygnięciu sędziego polubownego (arbiter). Oczekiwano, że zakończy on sprawę swoim orzeczeniem (sententia arbitri).

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 250
Wymiary: 15.5 x 21 cm
EAN: 9788322931042
Data wydania: 14-06-2010
Kategorie: prawo,
historia > historia świata

Cena w sklepie: 16.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl