Zdeprawowani moderniści. Nowoczesność jako usprawiedliwienie seksualnej amoralności

Ludzie, dla których seks stał się bogiem, byli nie tylko jego apostołami, ale również niewolnikami.
„Rozpusta jest występkiem powszechnym, szczególnie w naszych czasach. W sferze intelektualnej jednak rzeczą kluczową jest proces transmutacji przewin w rozmaite teorie, a więc sytuacja, w której „intelektualista” występuje przeciwko zasadom moralności, a co za tym idzie, przeciwko prawdzie. Wszystkie współczesne „izmy” są wypadkową tej właśnie postawy. Wszystkie wyczerpują znamiona samousprawiedliwiania się. I wszystkie one najskuteczniej analizuje się z perspektywy wiedzy o niedostatkach moralnych ich twórców, orędowników i wyznawców.”
(Ze wstępu autora)

Wydawca: Wektory
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 264
Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
EAN: 9788360562666
Data wydania: 26-02-2014
Kategorie: kultura i sztuka,
nauki humanistyczne

Cena w sklepie: 40.50 zł

Udostępnij to:

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia.
Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - http://www.swiatksiazki.pl/