Silniki pojazdów samochodowych. Część 2. Układy zasilania, chłodzenia, smarowania, dolotowe i wylotowe

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych 311[52] na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Agaty Hąci, mgr. inż. Bogdana Chrupka, mgr. inż. Andrzeja Łazińskiego. Typ szkoły technikum i szkoła policealna. Rok dopuszczenia 2010.
Druga część podręcznika poświęcona najważniejszym układom silników spalinowych pojazdów samochodowych. Przedstawiono budowę i działanie oraz zasady eksploatacji, obsługi i naprawy układów zasilania silników o zapłonie iskrowym, układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym, pośrednich i bezpośrednich układów chłodzenia, układów smarowania, układów dolotowych z uwzględnieniem różnych rodzajów doładowania, jak również układów wylotowych z uwzględnieniem recyrkulacji i oczyszczania spalin. Opisano także napędy alternatywne pojazdów samochodowych. Materiał nauczania bogato zilustrowano przykładami opartymi na najnowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych silników. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne umożliwiające uczniowi samoocenę w zakresie opanowania materiału.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz uczniowie szkół o pokrewnym profilu kształcenia.

Wydawca: WKŁ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 392
Wymiary: 16.5 x 24 cm
EAN: 9788320617832
Data wydania: 23-11-2010
Kategorie: podręczniki > technikum,
nauki ścisłe > technika

Cena w sklepie: 51.66 zł

Udostępnij to:

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia.
Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - http://www.swiatksiazki.pl/