Rozwój w dobie globalizacji

Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, Autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak: rozwój w perspektywie teoretycznej (np. definicje pojęcia rozwoju, globalizacji) i historycznej (np. ewolucja teorii wzrostu i rozwoju); przestrzenne aspekty rozwoju i globalizacji (np. zjawiska urbanizacji, migracji zarobkowych czy turystyki międzynarodowej); najważniejsze stare i nowe kwestie rozwoju gospodarczego (np. ewolucja systemów gospodarczych, podział dochodów, problem ekspansji korporacji transnarodowych, propagowanie zasad sprawiedliwego handlu);  rola instytucji w procesach rozwojowych (np. koncepcja obywatelstwa, prawa człowieka, zagadnienia związane z terroryzmem politycznym i pomocą rozwojową);  społeczno-kulturowy wymiar rozwoju (np. zagadnienie zderzenia cywilizacji, aspekty rewolucji informacyjnej, rola kobiet). Książkę warto polecić: studentom ekonomii, zarządzania, politologii i stosunków międzynarodowych, słuchaczom różnych studiów podyplomowych (np. Rozwój w Dobie Globalizacji – Global Development na Uniwersytecie Warszawskim), pracownikom naukowym i pracownikom instytucji rządowych i samorządowych.

Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 616
Wymiary: 17×24 cm
EAN: 9788320818338
Data wydania: 04-11-2009
Kategorie: biznes > ekonomia

Cena w sklepie: 73.50 zł

Udostępnij to:

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia.
Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - http://www.swiatksiazki.pl/