Otwórz się na świat. Programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepołnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Publikacja „Otwórz się na świat” powstała z myślą o nauczycielach szkół masowych uczących w klasach IV–VI, klasach integracyjnych, prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, edukacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach, a także o osobach z najbliższego otoczenia dzieci – rodzicach, rodzeństwie.
Proponowane programy umożliwiają:
– monitorowanie treści podstawy programowej dla II etapu nauczania;
– realizowanie podstawy programowej w klasach IV–VI zarówno w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych, jak i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
– ułożenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych w pracy z uczniem.

Wydawca: Harmonia
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 192
Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
EAN: 9788371346651
Data wydania: 02-01-2014
Kategorie: nauki humanistyczne > pedagogika

Cena w sklepie: 17.50 zł

Udostępnij to:

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia.
Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - http://www.swiatksiazki.pl/