Lewiatan

Niezwykła wyrazistość języka, dbałość o zachowanie związków między argumentami, nieodparta logika, Lewiatanie niezawodnie obecne. Właśnie one sprawiły, że jest to jedna z najważniejszych, najbardziej wpływowych i skłaniających do polemiki książek, które kiedykolwiek napisano, i jedyna w języku angielskim praca z dziedziny filozofii politycznej, mająca rangę porównywalną z rangą dzieł Platona, Arystotelesa, Hegla i Marksa. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki

"Książka profesora Andrzeja Przyłębskiego nie tylko stanowi znakomite, kompetentne, a zarazem jasne i klarowne wprowadzenie do filozofii hermeneutycznej, lecz także przedstawia ją jako żywą i aktualną filozofię polityczną, która może pomóc nam rozeznać się we współczesnych sporach i uzbroić w argumenty. Dowiemy się z niej, jak Hans-Georg Gadamer i inni filozofowie tego nurtu opisywali świat i kondycję ludzką, ale również dlaczego nie powinniśmy i nie możemy zrezygnować z Polski."
Czytaj więcej

Udostępnij to:

Literatura w warszawskiej prasie kulturalnej pogranicza oświecenia i romantyzmu

Dziesięciolecie 1815–1825 przyniosło w literaturze polskiej wiele zmian. Pojawiły się zwiastuny „poezji nowej epoki” i wszystko, co nowe, złożyło się na całość, którą później nazwano romantyzmem. Wszystko zaś, co stare, utożsamiono z oświeceniem. Literatura przełamała się na dwoje – i przełom ten określono jako oświeceniowo-romantyczny. Żeby wyraźnie odgrodzić obie części, mówiono o „walce klasyków z romantykami”. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej. Wprowadzenie w specyfikę pracy

Książka w swojej obecnej formie zwraca się przede wszystkim do rodziców, którzy zapisali dziecko do szkoły waldorfskiej i chcieliby uzyskać rozeznanie w zakresie działania nauczyciela wychowawcy. Pragnie ona stać się dla Czytelników źródłem informacji oraz zachętą do współpracy ze szkołą. Równocześnie może być traktowana jako swoisty przewodnik po pierwszych ośmiu latach szkolnej nauki. Podczas tych lat nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej naucza, prowadzi i opiekuje się „swoją” klasą i w tym czasie wewnętrznie bardzo mocno zżywa się z dziećmi i ich rodzicami. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Pokusy i łakocie. Kochanie, jeszcze tu jestem!

Żyli długo i szczęśliwie?
Przez całe lata przyjaciele zazdrościli Drew i Jenny namiętności w małżeństwie, seksualnych fantazji i erotycznych ekscesów, które od lat stanowiły temat plotek w całej okolicy.
Ale… z dwójką małych dzieci i pod nawałem codziennych obowiązków ich dotychczas nienasycona miłość przygasła i po raz pierwszy przestali dogadywać się w sypialni. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Polityka na kozetce

Książka jest podsumowaniem wieloletnich zainteresowań autora psychoterapią i zagadnieniami polityki. Jako doświadczony analityk jungowski i konsultant polityczny, autor prezentuje koncepcję transformacyjnego podejścia do polityki. W tej perspektywie „energia polityczna” jednostek, obywateli, grup społecznych i liderów przyjmuje wiele typów i form, które wyrażają się w rolach męskich i kobiecych w polityce, wzorcach rodzinnych i zachowaniach naśladujących relację ojciec–syn, ojciec–córka czy związki między rodzeństwem. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Męstwo bycia

Męstwo bycia to jedno z najważniejszych dokonań filozofa. Postawił on sobie w tej książce za zadanie pokazać znaczenie Objawienia w konkretnych przejawach ludzkiego życia, ze szczególnym uwzględnieniem kultury we wszelkich jej elementach, kultury rozumianej bardzo szeroko. Sporą część książki zajmuje także analiza przeciwieństwa męstwa, czyli antologia lęku (w tym przed losem i śmiercią, pustką i bezsensem czy winą i potępieniem). Czytaj więcej

Udostępnij to:

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa

Kartezjańska jasność wywodu Archer, nawiązująca do najlepszych dokonań brytyjskiej filozofii analitycznej, stawia czytelnika w intrygującej, choć wciągającej roli asystenta przyglądającego się z bliska precyzji, z jaką autorka operuje swym analitycznym lancetem. Właśnie te perfekcyjne cięcia odsłaniają kolejne warstwy czy pokłady agency, sprężyny ludzkiego działania, uwarunkowania i okoliczności, w jakich wyłania się i aktualizuje ludzka tożsamość. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Arcydzieła literatury nowogreckiej. Tom VIII

Jaką szansę może mieć niepiśmienny syn chrześcijańskiego wieśniaka z zapadłego zakątka państwa Osmanów, sprzedany w początkach XIX w. do służby u obcych i z wysiłkiem dorabiający się na drobnym handlu, żeby zdobyć szlify generalskie i zostać jednym z najwybitniejszych pisarzy swego kraju? Prezentowane w VIII tomie Pamiętniki generała Makrijanisa dowodzą, że jest to możliwe. Ten krewki rumeliocki zawadiaka, łączący w sobie odwagę Achillesa z przebiegłością Odysa, staje do walki z Turkami w roku 1821 z jataganem i parą pistoletów, bije się pod rozkazami najsłynniejszych greckich bohaterów – Andrutsosa, Kolokotronisa, Karaiskakisa, wkrótce na czele własnego, coraz liczniejszego oddziału, bierze udział w walkach w Rumelii i na Morei, broni Nafplionu, walczy z wojskami Ibrahima paszy w Niokastro, odpiera ataki Turków na Akropol ateński. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Metamorfozy społeczne 8. Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej

„Niniejszy tom zawiera opracowania powstałe w toku prac w ramach programu badawczego (grantu) „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939”, realizowanego w Instytucie Historii PAN. W ramach tego programu, którego koordynatorem buł niżej podpisany, temat: „Państwo i społeczeństwo” był przedmiotem badań oraz konferencji, organizowanej bezpośrednio przez niego i zagajonej referatem wstępnym. Obok tego tematu nad wieloma różnymi zagadnieniami pracowały inne zespoły, których wyniki badań są publikowane w tomach z serii „Metamorfozy społeczne”. Czytaj więcej

Udostępnij to: