W kręgu wartości kultury Japonii. W 140. rocznicę urodzin Nishidy Kitaro (1870-1945)

IV tom z serii "Spotkań z Japonią" zawiera m.in. teksty dotyczące Nishidy Kitaro, najwybitniejszego filozofa japońskiego XX wieku, który odegrał kluczową rolę w powstaniu japońskiej filozofii nowożytnej jako duchowy ojciec słynnej Szkoły w Kioto. Ponadto znaleźć można tu prace związane tematycznie z szeroko pojętymi wartościami kultury Japonii, np. omawiające nurt witalizmu w Japonii, etyczny aspekt połowu wielorybów oraz teksty dotyczące historii, sztuki, filmoznawstwa, folkloru i religii. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Sztuka w wychowaniu i terapii (wersja angielsko-polska)

Interesujące i ważne opracowanie we współczesnej dyskusji nad wartościami wychowawczymi i terapeutycznymi sztuki. Aktualnie bardziej kładzie się nacisk na walory terapeutyczne sztuki, natomiast aspekt wychowawczy jest pomijany. Tym bardziej cenne jest zwrócenie uwagi i przypomnienie roli sztuki jako ważnej wartości wychowania młodego człowieka. W swojej różnorodności ujęć teoretycznych, badawczych i praktycznych prezentowanych wśród wysokiej klasy specjalistów pozycja jest znaczącym opracowaniem zagadnień sztuki i terapii. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Elementarz małego artysty

Dzięki tej książce w krótkim czasie wyczarujesz niezwykłe dzieła sztuki!
Jeśli myślałeś, że sztuka to tylko rysowanie – zmienisz zdanie! Ta pasjonująca książka jest wypełniona po brzegi różnymi pomysłami na odnalezienie w sobie artystycznego geniuszu. Każdy rozdział zawiera prosty przewodnik po fantastycznych technikach artystycznych, takich jak stemplowanie, kolaż, modelowanie i składanie papieru. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Teorie Komunikacji i Mediów. Tom 8. Horyzonty komunikacji

Prezentowana czytelnikom kolejna książka z serii "Teorie Komunikacji i Mediów" jest, w tym samym stopniu, co pozostałe wydane już tomy tej serii, bez wątpienia pozycją cenną i potrzebną w aktualnym stanie dyskusji nad projektem nowej teorii komunikacji, dostosowanej do aktualnego stanu wiedzy, wiedzy nie tylko dotyczącej samej komunikacji i jej wyznaczników teoretycznych, ale również – szerzej – miejsca tego pola eksploracji badawczej wśród innych nauk, nauk pokrewnych zbliżonych do badań językowych, a także ogólnie – teorii systemów i dyskursów w ich odniesieniach do komunikacji społecznej, elementem której język i jego produkty jako system znaków służących komunikacji wraz z jego realizacjami właśnie są. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Ariadna i Sinobrody czyli operowa gra z mitem

Analizowane dzieło operowe, niestety rzadko inscenizowana "Ariadna i Sinobrody", gra i podejmuje dialog ze zjawiskiem mitu. Z mitem gra także autorka tej książki, analizując wielorakie znaczenie mitu za pomocą interpretacji, co prawda muzykologicznej, jednak czerpiącej podstawy metodologiczne z dyscyplin zewnętrznych-mitografii, psychoanalizy, filozofii chrześcijańskiej i gender studies.
Czytaj więcej

Udostępnij to:

Ekstazy kobiece

Galeria mistyczek chrześcijańskich, od Hildegardy z Bingen po dwudziestowieczną Madelaine de la Salpetriere – kobiet, które pozbawione twórczej roli w Kościele wywalczyły sobie własne, choć niewielkie miejsce, gdzie ich zdolności twórcze mogły znaleźć pełny wyraz. W doświadczeniach mistycznych kobieca zmysłowość doczekała się po raz pierwszy prawa obywatelstwa i uznania.

Wydawca: Słowo/Obraz Terytoria
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 219
Wymiary: 16.5×22.5 cm
EAN: 9788374533133
Data wydania: 14-10-2015
Kategorie: kultura i sztuka

Cena w sklepie: 37.00 zł

Udostępnij to:

Graczki. Zabawki i zabawy śląskie

Książka Marka Szołtyska dla miłośników Śląska w każdym wieku. Są tu opisy dawnych śląskich zabawek i zabaw oraz ilustrowane przepisy ich wykonania. Dowiesz się co to jest klipa, duczka, zuska, bednorki, cinkanie… i poznasz sposób robienia flinty na druciki, bachroczka, łuku szpulowego…

Wydawca: Wydawnictwo Śląskie ABC
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 96
Wymiary: 21.5 x 30.5 cm
EAN: 9788388966286
Data wydania: 01-03-2009
Kategorie: kultura i sztuka,
nauki humanistyczne > filologia i językoznawstwo

Czytaj więcej

Udostępnij to:

Historia krain i miejsc legendarnych

Od poezji Homera po współczesne science fiction, od Pisma świętego po komiksy, przez kamienie milowe naszej edukacji (Marco Polo, Starca z Gór, Campanellę, Morusa i Bacona, Guliwera, Alicję z Krainy Czarów i Tolkiena), światowa literatura wciąż wymyśla legendarne krainy, projektując na nie ludzkie pragnienia, marzenia, utopie i koszmary zbyt wielkie, by pomieścił je nasz ograniczony, rzeczywisty świat. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Do utraty wzroku. Wybór tekstów

Laura Mulvey jest jedną z najbardziej znanych współczesnych teoretyczek filmu. Jej najsłynniejszy tekst, Przyjemność wzrokowa i kino narracyjne (1975), łączący psychoanalityczną refleksję nad kinem z krytyką feministyczną należy do ścisłego kanonu myśli teoretyczno-filmowej. W Polsce Mulvey pozostaje autorką niemal nieznaną, mimo jej obszernego dorobku, znacznie wykraczającego poza wątki poruszone w Przyjemności wzrokowej. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce

Drewniana architektura w Polsce zawdzięcza swą wyjątkową różnorodność przede wszystkim geografii i historii. Tu, na pograniczu Wschodu i Zachodu, krzyżowały się i wzajemnie na siebie oddziaływały różne tradycje budowlane, czemu sprzyjała tolerancja, panująca tak w Polsce Piastów, jak w wielonarodowościowym i wielowyznaniowym państwie polsko-litewskim. Tolerancja nakazywała udzielać schronienia przybyszom niezależnie od tego, czy byli oni uchodźcami religijnymi i politycznymi uciekającymi przed prześladowaniami, czy też ekonomicznymi, szukającymi lepszych warunków życia. Czytaj więcej

Udostępnij to: